مشاهده زنده ی لاگ در لینوکس

مشاهده ی لحظه ای log در لینوکس
Linux

مشاهده زنده ی لاگ در لینوکس

Elon Musk جواد ظفر 03/02/1399

برای مشاهده ی لاگ ها در لینوکس به صورت real time از دستور tail استفاده میکنیم 

tail -f /var/log/syslog

پس از اجرای دستور بالا در صورت بروز هرگونه اشکال شما سریعا میتواند پیام باگ مورد نظر را در فایل syslog مشاهده کنید