تعاملات اجتماعی برای تیم‌های چند ملیتی

  • توضیحات دوره
  • سرفصل های دوره

 

اگر ترس از اختلافات ناشناخته باعث می شود که از همکاری های بین المللی خودداری کنید، می توانید با یادگیری چگونگی برقراری ارتباط صحیح در بین فرهنگ های مختلف، بر چنین نگرانی هایی غلبه کنید. این دوره توضیح می دهد که چگونه نیروهای کاری متنوع می توانند به طور مؤثر با یکدیگر مطابقت داشته باشند. بیاموزید که چگونه از اشتباهات ارتباطی رایج زبانی، کتبی، کلامی و حتی غیر کلامی و ناگفته جلوگیری کنید. چگونگی تماس چشمی، حرکات ، فضای شخصی و زبان بدن را در فرهنگهای مختلف بیاموزید. دریابید که رفتارها چگونه توسط بسیاری از فرهنگها تفسیر می شوند؛ رفتارهایی مانند: وقت شناسی، صحبت کسی را قطع کردن، ارائه بازخورد و غیره. نکاتی را که به آسانی می توانید انجام دهید و فرا بگیرید تا شما و تیم چند ملیتی‌تان بتوانید به صورت حرفه ای در تعامل باشید.

 

آنچه در این دوره خواهید آموخت:

  • کار تیمی
  • مهارت‌های ارتباطی میان فرهنگی
  • تیم‌های میان فرهنگی
  • مدیریت جلسات

 

 

Eye contact in different cultures

15 مگابایت 00:00:00

Punctuality in different cultures

19 مگابایت 00:00:00

Promote multicultural teamwork

21 مگابایت 00:00:00

Concept of hierarchy in other cultures

17 مگابایت 00:00:00

Interrupting in America

15 مگابایت 00:00:00

Giving feedback in America

19 مگابایت 00:00:00

Respect of personal space

16 مگابایت 00:00:00

Greeting colleagues

11 مگابایت 00:00:00

Misunderstandings caused by gestures

20 مگابایت 00:00:00

Reading social cues and repairing social communication

18 مگابایت 00:00:00

Political correctness

22 مگابایت 00:00:00

Misunderstandings caused by jokes

19 مگابایت 00:00:00

Avoid sensitive topics

21 مگابایت 00:00:00

Recommendations and self-promotion

23 مگابایت 00:00:00

10 tips for social interactions

مگابایت

دوره های مشابه

مشاهده دوره ها