آموزش اصول برنامه‌نویسی برای سازندگان بازی

  • توضیحات دوره
  • سرفصل های دوره

این دوره چهارمین دوره‌ی تخصصی به‌منظور یادگیری نحوه توسعه بازی‌های ویدیویی با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ و موتور بازی unity در ویندوز یا مک است.

در طول این دوره شما با استفاده از ساختار داده های مختلف و الگوهای طراحی در ایجاد بازیهای قوی تر با طرح های شی گرا بهتر ، دانش بنیادی خود در مورد سی شارپ و Unity را می‌سازید.

ساختار داده ها و الگوهای طراحی هر دو مباحث برنامه نویسی عمومی و معماری نرم افزار هستند که نه تنها بازی ها بلکه تمامی نرم‌افزارها را شامل میشوند.

 

آنچه در این دوره خواهید آموخت:

ماژول اول: کاوش درساختار داده‌ی شامل آرایه داینامیک و آموزش اصول اولیه تحلیل الگوریتم.

ماژول دوم: درباره ساختارهای داده و نمودار و فهرست مشترک بیاموزید و از آنها استفاده کنید.

ماژول سوم: درباره چندین ساختار داده اضافی مانند: پشته ها ، صف ها و درخت ها بیاموزید و از آنها استفاده کنید.

ماژول چهارم: بیاموزید که چرا الگوهای طراحی بسیار مفید هستند و تعدادی از الگوهای طراحی مفید در توسعه بازی را کشف کنید.

ماژول پنجم: بررسی نهایی و دقیق مطالب.

Navigating a Coursera Course (optional)

7 مگابایت 00:00:00

Meet the Instructor (optional)

31 مگابایت 00:00:00

Lesson Introduction

10 مگابایت 00:00:00

Unordered ints

16 مگابایت 00:00:00

Ordered ints

17 مگابایت 00:00:00

Making it Generic

0 مگابایت 00:00:00

Implementing an Interface

21 مگابایت 00:00:00

Lesson Introduction

2 مگابایت 00:00:00

What is Algorithm Analysis?

15 مگابایت 00:00:00

Introduction to Big O

12 مگابایت 00:00:00

Big O Examples

37 مگابایت 00:00:00

Unordered Dynamic Array Analysis

12 مگابایت 00:00:00

Ordered Dynamic Array Analysis

14 مگابایت 00:00:00

Lesson Introduction

5 مگابایت 00:00:00

Linked List Implementation

28 مگابایت 00:00:00

Linked List Analysis

10 مگابایت 00:00:00

Lesson Introduction

6 مگابایت 00:00:00

Graph Implementation

18 مگابایت 00:00:00

Graph Analysis

21 مگابایت 00:00:00

Dictionaries

14 مگابایت 00:00:00

Searching a Graph

25 مگابایت 00:00:00

Lesson Introduction

3 مگابایت 00:00:00

Stack Implementation

9 مگابایت 00:00:00

Stack Analysis

7 مگابایت 00:00:00

Lesson Introduction

9 مگابایت 00:00:00

Queue Implementation

10 مگابایت 00:00:00

Queue Analysis

8 مگابایت 00:00:00

Lesson Introduction

7 مگابایت 00:00:00

Recursion

18 مگابایت 00:00:00

Recursive Binary Search

15 مگابایت 00:00:00

Tree Implementation

21 مگابایت 00:00:00

Tree Analysis

15 مگابایت 00:00:00

Tree Traversal

18 مگابایت 00:00:00

Minimax Search

21 مگابایت 00:00:00

Minimax Implementation

20 مگابایت 00:00:00

Lesson Introduction

8 مگابایت 00:00:00

Game Loop and Update Method

8 مگابایت 00:00:00

Component

10 مگابایت 00:00:00

Prototype

7 مگابایت 00:00:00

Singleton

17 مگابایت 00:00:00

Observer

6 مگابایت 00:00:00

Mediator

11 مگابایت 00:00:00

Object Pool

30 مگابایت 00:00:00

State

6 مگابایت 00:00:00

Strategy

8 مگابایت 00:00:00

Template Method

6 مگابایت 00:00:00

Finishing Up

4 مگابایت 00:00:00

دوره های مشابه

مشاهده دوره ها