• توضیحات دوره
 • سرفصل های دوره

دوره‌ی ACI شما را برای کار با (SDN) که یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در عرصه مرکز داده است، آماده می‌سازد. در این دوره شما با کمک یک متخصص ACI از طریق صفحه نمایش خود، دانش کافی برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز خود را کسب می‌کنید.

این دوره مناسب آشنایی هرچه بیشتر شما با نسل جدید پلتفرم‌های مرکز داده است که افراد زیادی در سرتاسر دنیا برای توسعه شبکه، نرم‌افزار و سرویس‌های امنیتی پروژه‌های خود استفاده می‌کنند.‌

 

آنچه در این دوره خواهید آموخت:

 • درس اول: درآمدی بر ACI
 • درس دوم: بررسی داشبورد در ACI
 • درس سوم: بررسی Basic Mode در ACI
 • درس چهارم: بررسی Advanced Mode در ACI
 • درس پنجم: ادغام فناوری‌های مجازی سازی با کمک ACI
 • درس ششم: پیکربندی اتصالات خارجی
 • درس هفتم: ادغام سرویس‌های L4-7
 • درس هشتم: قابلیت مشاهده و عیب‌یابی برنامه‌ها
 • درس نهم: اتصال مراکز داده
 • درس دهم: استراتژی‌های انتقال برنامه
 • درس یازدهم: اصول اجرایی سازی
 • درس دوازدهم: ریز نکات برنامه نویسی

 

این دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره برای تمامی افرادی که علاقه‌مند به یادگیری SDN در سیسکو هستند مناسب می‌باشد. همچنین این دوره اطلاعات تکمیلی لازم را در اختیار کسانی که مدرک CCNP و یا CCIE دارند، میگذارد.

و در آخر این دوره پیش‌زمینه‌ای مناسب برای علاقه‌مندان به کار با Nexus90 در سیسکو، ایجاد می‌کند.

1.1: Understanding Today’s Data Center

104 مگابایت 00:00:00

1.2: Understanding the Role of Orchestration

178 مگابایت 00:00:00

1.3: Examining ACI

254 مگابایت 00:00:00

1.4: Evaluating ACI Fabric Hardware

108 مگابایت 00:00:00

1.5: Understanding APIC Installation Basics

90 مگابایت 00:00:00

1.6: Examining Initial Fabric Configuration / Fabric Bring Up

96 مگابایت 00:00:00

2.1: Exploring Fabric / Switch Health Scores

58 مگابایت 00:00:00

2.2: Investigating Physical Health Scores

90 مگابایت 00:00:00

2.3: Exploring the Topology Tab

61 مگابایت 00:00:00

3.1: Exploring Basic Mode

59 مگابایت 00:00:00

3.2: Performing Setup Steps with Basic Mode

67 مگابایت 00:00:00

3.3: Understanding ACI Policy and Objects

351 مگابایت 00:00:00

3.4: Exploring Network Centric Mode

108 مگابایت 00:00:00

3.5: Creating a Tenant and VLANS

154 مگابایت 00:00:00

3.6: Examining L2 and L3 Connections to the Fabric

89 مگابایت 00:00:00

3.7: Migrating Workloads into the Fabric

91 مگابایت 00:00:00

4.1: Configuring ACI Initial Policies

127 مگابایت 00:00:00

4.2: Configuring ACI Pools

82 مگابایت 00:00:00

4.3: Configuring Domains

55 مگابایت 00:00:00

4.4: Configuring Attachable Access Entity Profiles

60 مگابایت 00:00:00

4.5: Configuring Interface Policies

43 مگابایت 00:00:00

4.6: Configuring Interface Policy Groups

71 مگابایت 00:00:00

4.7: Understanding and Configuring Interface Profiles

143 مگابایت 00:00:00

4.8: Configuring Switch Policy Profiles

58 مگابایت 00:00:00

4.9: Configuring Virtual Port Channels

101 مگابایت 00:00:00

4.10: Configuring Fabric Extenders (FEX)s

67 مگابایت 00:00:00

4.11: Setting Up a Tenant

204 مگابایت 00:00:00

4.12: Setting Up Contexts and Bridge Domains Using the GUI

114 مگابایت 00:00:00

4.13: Setting Up an Application Profile

96 مگابایت 00:00:00

4.14: Exploring Contracts and Filters

60 مگابایت 00:00:00

6.1: Evaluating Network Services

40 مگابایت 00:00:00

6.2: Interpreting L2 / L3 Design Considerations

110 مگابایت 00:00:00

6.3: Examining Layer 2 External Options

75 مگابایت 00:00:00

6.4: Examining Layer 3 External Options

87 مگابایت 00:00:00

6.5: Considering Route Reflector Recommendations

17 مگابایت 00:00:00

6.6: Setting Up L2 External Using the GUI

100 مگابایت 00:00:00

6.7: Setting Up L3 External Using the GUI

48 مگابایت 00:00:00

6.8: Configuring Routing Protocols on Layer 3 External Connections

90 مگابایت 00:00:00

6.9: Examining Multicast

49 مگابایت 00:00:00

7.1: Evaluating L4-7 S Ecosystem Partners

158 مگابایت 00:00:00

7.2: Comparing Managed vs Unmanaged L4-7 Integration

141 مگابایت 00:00:00

7.3: Examining Security Design / Considerations

116 مگابایت 00:00:00

8.1: Understanding ACI Health Scores

53 مگابایت 00:00:00

8.2: Understanding Operational Monitoring

82 مگابایت 00:00:00

8.3: Exploring the End Point Tracker

61 مگابایت 00:00:00

8.4: Exploring the Troubleshooting Tool

131 مگابایت 00:00:00

9.1: Examining Multi-data Center (MDC) Designs

41 مگابایت 00:00:00

9.2: Understanding Stretch Fabric Options

133 مگابایت 00:00:00

9.3: Evaluating Multiple Fabrics

95 مگابایت 00:00:00

9.4: Exploring Additional Stretch Fabric Considerations

155 مگابایت 00:00:00

10.1: Considering New Deployments

41 مگابایت 00:00:00

10.2: Performing Integration into Existing Deployments

251 مگابایت 00:00:00

10.3: Migrating from Nexus 9000 NX-OS to ACI

19 مگابایت 00:00:00

11.1: Understanding Role Based Access Control

101 مگابایت 00:00:00

11.2: Evaluating Configuration Checkpoints

51 مگابایت 00:00:00

11.3: Understanding Monitoring and SPAN Sessions

79 مگابایت 00:00:00

11.4: Examining Firmware Management

85 مگابایت 00:00:00

12.1: Examining GitHub and Programmability Tasks

73 مگابایت 00:00:00

12.2: Understanding the ACI Toolkit and Simulator

51 مگابایت 00:00:00

12.3: Exploring an Application Use Case / Walkthrough

88 مگابایت 00:00:00

دوره های مشابه

مشاهده دوره ها