برنامه نویسی پیشرفته IOS (انیمیشن محور)

 • توضیحات دوره
 • سرفصل های دوره

ایجاد انیمیشن های پیچیده و زیبا برای برنامه های iOS کلید اصلی خوشحال کردن کاربران شما و ایجاد تجربه تعاملی‌ست که در خاطر کاربران باقی می‌ماند. در این دوره می توانید در رابط کاربری Core Animation گردش کنید، و از انیمیشن های لایه اصلی گرفته تا نمایش کنترل های سفارشی و انیمیشن های سه بعدی را مشاهده کنید. مربی Harrison Ferrone نحوه ساخت انیمیشن های لایه ساده ، اشکال زدایی  tree layer در کد تمیز کننده سوئیفت ، انیمیشن های گروهی و افزودن آسان سازی ، حلقه زدن و انتقال را که تمام ویژگی‌های لازم برای ایجاد انیمیشن UI حرفه‌ایست را به شما می‌آموزد. همچنین در این دوره، بیاموزید که چگونه شیفت های رنگ ، شکل ها و موقعیت اشیاء را متحرک سازی کنید. اقدامات و معاملات سفارشی را توسعه دهید. و جلوه های سه بعدی‌ای همچون فرستنده های ذرات را ایجاد کنید.

در پایان این دوره شما پایه های ایجاد انیمیشن های پیچیده و زیبا در iOS را از طریق کد یاد خواهید گرفت.

 

مباحث موجود در  دوره:

 • اصول اولیه انیمیشن
 • انیمیشن لایه ای ساده
 • استفاده مجدد از انیمیشن
 • انیمیشن اسپرینگ
 • کلید‌ها
 • آسان سازی و حلقه زدن
 • انیمیشن key frame
 • انتقال
 • گرافیک، اشکال و مسیر های انیمیشن‌ها
 • اقدامات سفارشی
 • جلوه‌های سه بعدی

An advanced look at CoreAnimation

5 مگابایت 00:00:00

What you should know

2 مگابایت 00:00:00

Starter project overview

10 مگابایت 00:00:00

Core Animation 101

5 مگابایت 00:00:00

Simple layer animation

14 مگابایت 00:00:00

Reusing animations

16 مگابایت 00:00:00

Using fill modes

4 مگابایت 00:00:00

Working with springs, part 1

16 مگابایت 00:00:00

Working with springs, part 2

13 مگابایت 00:00:00

Understanding the presentation layer

12 مگابایت 00:00:00

Keys and delegates, part 1

27 مگابایت 00:00:00

Keys and delegates, part 2

25 مگابایت 00:00:00

Easing and looping animations

14 مگابایت 00:00:00

Chapter challenge

6 مگابایت 00:00:00

Solution

9 مگابایت 00:00:00

Creating animation groups

22 مگابایت 00:00:00

Working with keyframe animations, part 1

17 مگابایت 00:00:00

Working with keyframe animations, part 2

26 مگابایت 00:00:00

Using layer transitions

22 مگابایت 00:00:00

Chapter challenge

6 مگابایت 00:00:00

Solution

22 مگابایت 00:00:00

Animating gradients

19 مگابایت 00:00:00

Working with shape properties

16 مگابایت 00:00:00

Animating keyframes by path

18 مگابایت 00:00:00

Modifying shapes

14 مگابایت 00:00:00

Working with replicator layers

26 مگابایت 00:00:00

Chapter challenge

3 مگابایت 00:00:00

Solution

20 مگابایت 00:00:00

Creating action objects

18 مگابایت 00:00:00

CALayerDelegate

12 مگابایت 00:00:00

Using custom transactions

13 مگابایت 00:00:00

Chapter challenge

3 مگابایت 00:00:00

Solution

16 مگابایت 00:00:00

Creating perspective

13 مگابایت 00:00:00

Working in 3D

26 مگابایت 00:00:00

Animating in 3D

32 مگابایت 00:00:00

Creating a particle emitter

26 مگابایت 00:00:00

Customizing emitter cells

17 مگابایت 00:00:00

Chapter challenge

4 مگابایت 00:00:00

Solution

13 مگابایت 00:00:00

Next steps

1 مگابایت 00:00:00

دوره های مشابه

مشاهده دوره ها

منبع دوره: Coursera

استاد دوره: استاد خارجی

product

آموزش اصول برنامه‌نویسی برای سازندگان بازی